Online sollicitatieformulier

* deze velden zijn verplicht.

Indien je niet wordt doorgestuurd na het bevestigen van het formulier, gelieve alle velden te controleren op correctheid (in het bijzonder de verplichte velden en de datum waarop je beschikbaar bent).


Identiteit

Naam*
Voornaam*
Aanspreektitel

Talen

Moedertaal
Andere talen

Contact

Straat*
Huisnr*
Postcode*
Gemeente*
Tel nr*
E-mail*

Vaardigheden

Studieniveau*
Jaren ervaring
Diploma(s)
IT vaardigheden

Beoogde functie

Vacature
Beschikbaar (DD/MM/JJJJ)
Type functie
Rekruterings-kanaal

Persoonlijkheid

Gelieve 2 profwaarden te selecteren die het meeste bij jouw persoonlijkheid passen en je keuze kort toe te lichten.

PROF-waarden
Motivatie bij PROF-waarden

Documenten

CV*
Motivatiebrief*

Privacy clausule

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens respecteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Belgische Privacywet en alle andere relevante regelgeving. Door invulling van dit document geef je aan D.A.S de toestemming om tot verwerking van jouw gegevens over te gaan. De persoonlijke gegevens die je via dit document aan D.A.S. overmaakt zijn noodzakelijk om jouw kandidatuur tijdens het recruteringsproces te behandelen en worden nadien bijgehouden in onze reservepool. Jouw persoonsgegevens worden gedurende een periode van vijf jaar bijgehouden. Je kan jouw toestemming steeds weer intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Binnen de grenzen zoals voorzien door de wetgeving heb je het recht op toegang tot, rechtzetting van, verwijdering van en beperking van de persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben. Tevens beschik je over het recht op gegevensoverdracht. Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen richt je je tot: D.A.S, t.a.v de Data Protection Officer,Koning Albert ll laan , 7 1210 BRUSSEL, privacy@das.be. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.